Image

Oferta

Przedsiębiorstwo Rurbet Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie robót w zakresie:

 • budowy i modernizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych

 • remontów komór ciepłowniczych

 • montażu węzłów ciepłowniczych

 • diagnostyki i usuwania awarii systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych

 • budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

 • budowa sieci gazowych

Świadczy usługi w zakresie :

 • spawania i montażu rurociagów ciepłowniczych

 • badania połączeń spawanych metodą ultradźwiękową

 • hermetyzacji złącz na rurociągach preizolowanych termozgrzewalnych i elektrycznych

 • wykonania wcinek na gorąco

 • spawania ekstruderem tworzyw sztucznych