Image

Projekt

Dofinansowanie Projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w kwocie 183.491,31 przeznaczyliśmy na raty leasingowe i zakup paliwa.